Facebook Twitter FriendFeed RSS


Go Back   Www.18Yer6.Org > Yardım
Connect with Facebook

vB Kodları
vB Kodları bir nevi HTML-Tag´ları gibir. vB Kodu sayesinde HTML kullanmadan Mesajlarınıza bazı özellikler katmaya yarar. Bu sistemi sadece Yöneticiler Mesaj yazmak istediğiniz Forumda vB kodlarının kullanılmasına izin vermişlerse kullanabilirsiniz.

Aşağıda bütün vB Kodlarının Listesini ve Mezajınıza ne gibi özellikler katabileceğini görebilirsiniz.
vB Kodu Listesi
[b], [i], [u] Kalın / Eğik / Altı çizik
[color] Renk
[size] Büyüklük
[font] Yazı türü
[highlight] Öne çekilmiş yazı
[left], [right], [center] Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[indent] İçe basık
[email] E-Mail-Linki oluştur
[url] Link oluştur
[thread] Konuya Yönlendirir
[post] Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[list] Sıralanmamış Liste / Sıralı Listeler
[img] Grafikler
[code] Kod
[php] PHP-Kodu
[html] HTML-Kodu
[quote] Alıntı
[noparse] vB kodunun cevrilmesini engelle
[attach] Eklenti
[flash] Flash Embed
[gvideo] Google Video with No Title
[gvideo] Google Video with Custom Title
[marq] marquee option
[mp4] Video Oynatıcı
[myspace] MySpaceTv Video Oynatıcı
[myspace] MySpaceTv Video Oynatıcı değiştirilebilir başlık
[scloud] Sound Cloud
[ses] Ses
[vimeo] Vimeo Video Oynatıcı
[youtube] YouTube Video with No Title
[youtube] YouTube Video with Custom Title
vB Kodu Tag´larının yanlış kullanımı
  • [url] www.vbulletin-germany.com [/url] - Açık ve kapalı Tag´ların aralarına boşluk veremezsiniz.
  • [email]meinname@domain.de[email] - Kapatılan her Tag bir eğik çizgi (/) içermelidir ([/email])

Kalın / Eğik / Altı çizik
[b], [i] ve [u] Tag´ları ile Metininizi kalın, eğik yada altı çizik olarak oluşturabilirsiniz.
Syntax [b]Text[/b]
[i]Text[/i]
[u]Text[/u]
Örnek [b]Bu Yazı Kalındır[/b]
[i]Bu Yazı eğiktir[/i]
[u]Bu azının altı çiziktir[/u]
Sonuç Bu Yazı Kalındır
Bu Yazı eğiktir
Bu azının altı çiziktir

Renk
[color] Tag´ı ile Metninizin Renklerini değiştirebilirsiniz.
Syntax [color=Parametre]Text[/color]
Örnek [color=blue]Bu Yazı Mavidir[/color]
Sonuç Bu Yazı Mavidir

Büyüklük
[size] Tag´ı ile Yazı büyüklükleri değiştirilebilir.
Syntax [size=Parametre]Text[/size]
Örnek [size=+2]Bu Yazı iki büyüklüktedir, normalden büyüktür[/size]
Sonuç Bu Yazı iki büyüklüktedir, normalden büyüktür

Yazı türü
[font] Tag´ı yardımı ile Metninizin yazı türünü değiştirebilirsiniz.
Syntax [font=Parametre]Text[/font]
Örnek [font=courier]Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor[/font]
Sonuç Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor

Öne çekilmiş yazı
[highlight] Tag´ı yardımı ile Metninizi öne çekebilirsiniz.
Syntax [highlight]Text[/highlight]
Örnek [highlight]Bu Yazı öne çekilmiştir[/highlight]
Sonuç Bu Yazı öne çekilmiştir

Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[left], [right] ve [center] Tag´ları ile Metninizin yönünü seçebilirsiniz.
Syntax [left]Text[/left]
[center]Text[/center]
[right]Text[/right]
Örnek [left]Bu Yazı Sol tabanlıdır[/left]
[center]Bu Yazı ortalanmıştır[/center]
[right]Bu Yazı sağ tabanlıdır[/right]
Sonuç
Bu Yazı Sol tabanlıdır
Bu Yazı ortalanmıştır
Bu Yazı sağ tabanlıdır

İçe basık
[indent] Tag´ı ile Metninizi içe doğru bastırabilirsiniz.
Syntax [indent]Text[/indent]
Örnek [indent]Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır[/indent]
Sonuç
Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır

E-Mail-Linki oluştur
E-Mail-Tag´ları ile bir Üyeye Mail gönderebilirsiniz. Diğer bir Parametre yardımı ile E-Mail linkine bir Metinde yazabilirsiniz.
Syntax [email]Text[/email]
[email=Parametre]Text[/email]
Örnek [email]myname@domain.com[/email]
[email=myname@domain.com]Bana E-Mail gönder[/email]
Sonuç myname@domain.com
Bana E-Mail gönder

Link oluştur
[url] Tag´ı yardımı ile Linkler yazabilirsiniz Sizi başka Sitelere vs yönlendirebilecek olan.
Syntax [url]Text[/url]
[url=Parametre]Text[/url]
Örnek [url]http://www.18yer6.org/forum[/url]
[url=http://www.18yer6.org/forum]Www.18Yer6.Org[/url]
Sonuç http://www.18yer6.org/forum
Www.18Yer6.Org

Konuya Yönlendirir
[thread] ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Konunun İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [thread]Konu-İD[/thread]
[thread=Konu-İD]Text[/thread]
Örnek [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Bana tıkla![/thread]
(Uyarı: Konu İD´si/Mesaj İD´si sadece bir örnektir. Bu İD´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç http://www.18yer6.org/forum/showthread.php?t=42918
Bana tıkla!

Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[post] Tag´ı ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Mesajın İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [post]Mesaj-İD[/post]
[post=Mesaj-İD]Text[/post]
Örnek [post]269302[/post]
[post=269302]Bana tıkla![/post]
(Uyarı: Konu İD´si/Mesaj İD´si sadece bir örnektir. Bu İD´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç http://www.18yer6.org/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Bana tıkla!

Sıralanmamış Liste
[list] Tag´ı ile sıralandırılmış Listeler oluşturabilirsiniz. Bu türdeki Listelerdeki her Yazılım [*] Tag´ı ile başlar.
Syntax [list]Text[/list]
Örnek [list]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  • birinci Yazılım
  • ikinci Yazılım

Sıralı Listeler
Gelişmiş [list] Tag´i ile sıralı Listeler oluşturabilirsiniz. Bu Parametre ile 1 (numaralanmış Liste), a yada A (Büyük ve Küçük harf ile) . i yada I (Roma rakamlı) olabilir.
Syntax [list=Parametre]Text[/list]
Örnek [list=1]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]

[list=a]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım

Grafikler
[img] Tag´ı yardımı ile Mesajınıza Resim ekleyebilirsiniz. Bu VB Kodunu [url] Tag´ları ile birleştirerek Resminizin bulunduğu Linkide verebilirsiniz.
Syntax [img]Text[/img]
Örnek [img]http://www.18yer6.org/forum/blackrazor_fire/statusicon/forum_new.gif[/img] (Link yok)

[url=http://www.vbulletin.com] [img]http://www.18yer6.org/forum/blackrazor_fire/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link (URL))
Sonuç (Link yok)

(Link (URL))

Kod
Bu [code] Tag´ı gösteriyorki Metin (Monospace Font) değil ve boşluk olarak gösterilir.
Syntax [code]Text[/code]
Örnek [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Sonuç
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP-Kodu
[php] Tag´ı aynen [code] Tag´ı gibi çalışır, ama belirli (Syntax Highlightning) kodları gerektirir.
Syntax [php]Text[/php]
Örnek [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Sonuç
PHP-Kodu:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML-Kodu
[html] Tag´ı yardımı ile öne çekilmiş yazı (Syntax Highlighting) HTML-Kodu ile yarabilirsiniz.
Syntax [html]Text[/html]
Örnek [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Sonuç
HTML-Kodu:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Alıntı
[quote] Tag´ı ile bir Mesajdan alıntı yapabilirsiniz.
Syntax [quote]Alıntı[/quote]
[quote=Nickiniz]Text[/quote]
Örnek [quote]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival;31617]vBulletin[/quote]
Sonuç
Alıntı:
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı:
John Doe Nickli Üyeden Alıntı
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı:
John Doe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Lorem ipsum dolor sit amet

vB kodunun cevrilmesini engelle
[noparse] Tag´ı yardımı ile, vB Kodunun [noparse] Tag´ı ile Yazı düzenlemesinde kullanılmasını önler.
Syntax [noparse][b]Text[/b][/noparse]
Örnek [noparse][b]vBulletin[/b][/noparse]
Sonuç [b]vBulletin[/b]

Eklenti
[attach] Tag´ı yardımı ile Eklenti Mesajın herhangi bir yerine yerleştirilebilir. Bu sadece Mesaja eklenen Eklentiler için geçerlidir.
Syntax [attach]attachmentid[/attach]
Örnek [attach]12345[/attach]
Sonuç

Flash Embed
swf uzantılı dosyaları forumda görüntüleyebilmek için.
Syntax [flash=Parametre]Text[/flash]
Örnek [flash=http://18yer6.org/18yer6.swf]quality=high width=468 height=60 parameter=parameter_value[/flash]
Sonuç

Google Video with No Title
Embed a Google Video video with no custom title.
Syntax [gvideo]Text[/gvideo]
Örnek [gvideo]3688185030664621355[/gvideo]
Sonuç
Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

Google Video with Custom Title
Embed a Google Video video with a custom title.
Syntax [gvideo=Parametre]Text[/gvideo]
Örnek [gvideo="3688185030664621355"]1980's Izuzu Gemini Advertisement[/gvideo]
Sonuç
"1980's Izuzu Gemini Advertisement" via Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

marquee option
kayan yazı
Syntax [marq]Text[/marq]
Örnek [marq]Scrolling text[/marq]
Sonuç Scrolling text

Video Oynatıcı
Facebook vb. mp4 videoları oynatmaya yarayan alet.
Syntax [mp4]Text[/mp4]
Örnek [mp4]http://video.ak.facebook.com/cfs-ak-ash/32860/8/1387921550078_64370.mp4[/mp4]
Sonuç
Video
Video Burada Gösterilemiyor

MySpaceTv Video Oynatıcı
MySpaceTv Video Oynatıcı
Syntax [myspace]Text[/myspace]
Örnek [myspace]45845012[/myspace]
Sonuç
MySpace Tv

MySpaceTv Video Oynatıcı değiştirilebilir başlık
MySpaceTv Video Oynatıcı değiştirilebilir başlık
Syntax [myspace=Parametre]Text[/myspace]
Örnek [myspace="45845012"]Newada S.S.R.E![/myspace]
Sonuç
"Newada S.S.R.E!" MySpace Tv yoluyla göster

Sound Cloud
Sound Cloud'taki mp3leri yayınlayabilmek için
Syntax [scloud]Text[/scloud]
Örnek [scloud]30831644[/scloud]
Sonuç

Ses
Forum içerisinde online dinleme yapabilmek için gerekli olan bbcode
Syntax [ses]Text[/ses]
Örnek [ses]http://www.18yer6.org/dinle/mp3/Egemen_v_Kaptan_Black_ft_Rapublix_-_Beyaz_Duman.mp3[/ses]
Sonuç

Vimeo Video Oynatıcı
Vimeo sitesi videolarını oynatabilmek için gerekli olan zımbırtı.
Syntax [vimeo]Text[/vimeo]
Örnek [vimeo]12600565[/vimeo]
Sonuç
Vimeo Video

YouTube Video with No Title
Embed a YouTube video with no custom title.
Syntax [youtube]Text[/youtube]
Örnek [youtube]hl2UUunlI2Q[/youtube]
Sonuç
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

YouTube Video with Custom Title
Embed a YouTube video with a custom title.
Syntax [youtube=Parametre]Text[/youtube]
Örnek [youtube="hl2UUunlI2Q"]Aston Martin Crash[/youtube]
Sonuç
"Aston Martin Crash" via YouTube
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Tasarım : M_C_S_A_D_I_K | Çankırı © 2007 - 2014 Www.18Yer6.Org

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
18, Duyurular, İstek Şikayet Öneri, Forum Nasıl Kullanılır, Tanışalım Kaynaşalım, Üyelerimizi Tanıyalım, Haftanın Konuğu, Hiphop, Albüm - Track, Çankırı Organizasyon, Çankırı Röportaj, Türkçe Rap, Biyografi - Diskografi, Türkçe Rap Haberler, Türkçe Rap Organizasyon, Türkçe Rap Röportajlar, Yabancı Rap, MC, DJ, DJ Programları, Vst - Vsti - SoundBank, Break Dans, Graffiti, Digital, Lirik, Kendi Lirikleriniz, Beat, Beat Albümler, Battle, Underground, Underground Albümler, Overground, Wallpaper, 18Yer6.Org İçin Yapılmış Çalışmalar, Rap Video, Rap Video Klipler, Fan Klipleri, Röportaj Videoları, Capture, Konser Videoları, Komik Videolar, Korkunç Videolar, Diğer Videolar, Komik Resimler, Korkunç Resimler, Sevgi Resimleri, Diğer Resimler, Komik Yazılar, Korkunç Yazılar, Sevgi Üzerine Yazılar, Tarihi Yazılar, Serbest Kürsü, Bilgisayar Programları, Messenger, Bilgisayar, Diğer Müzik Türleri, Diğer Konular, Çöp Kutusu